Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Viện Lâm nghiệp Châu Âu về thăm Làng nghề mộc Liên Hà

Và thăm một số xưởng sản xuất của công ty cổ phần Mộc Đan Phượng

One thought on “Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Viện Lâm nghiệp Châu Âu về thăm Làng nghề mộc Liên Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0334656668